Connect with us

Hi, what are you looking for?

The Forex Review

Самые популярные новости

Міністерство освіти роз’яснило (нарешті), як учням і вчителям закінчити навчальний рік – новини України, Суспiльство

[ad_1]

Міністерство освіти написало роз’яснення керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки та керівникам шкіл, як завершити навчальний рік.

З цього листа стає зрозумілим, що за парти учні 1-8 і 10 класів за парти цього навчального року уже не повернуться. 

“Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій, тому надали таке розширене роз’яснення, детально розповіли про способи і можливості, які можуть використовувати вчителі та учні під час дистанційного навчання. Якщо Уряд прийме відповідне рішення щодо продовження карантину або щодо того, що школярі не повернуться цього року за парти, тоді так і буде. Поки такого рішення немає”, – прокоментувала роз’яснення LIGA.net т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

LIGA.net уважно прочитала роз’яснення і вибрала найважливіше, що варто знати батькам, вчителям і дітям.

Як закінчити навчальний рік

За законом «Про повну загальну середню освіту», організація навчання і виконання освітньої програми є внутрішніми питаннями кожної школи.

МОН пропонує не проводити масові заходи, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори.

Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, радять надіслати копії документів електронною поштою або в інший спосіб, а оригінал віддати у вересні.

Тоді ж у вересні радять організувати в 2-11-х класах вхідне оцінювання учнів, щоб діагностувати рівень навчальних досягнень за попередній рік та планування подальшої роботи по матеріалу, який учні вивчали дистанційно.

А в навчальному плані суттєво збільшити навчальний час у наступному навчальному році, щоб узагальнити та закріпити навчальний матеріал за попередній рік.

Ще цього навчального року слід оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів – до 15 червня 2020 року. Керівникам шкіл також радять розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв з урахуванням протиепідеміологічних вимог.

Зараз же педагогам радять:

 • організувати окремі дистанційні консультації учням, які хворіють або на самоізоляції;
 • скласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань так, шоб не перевантажити учнів;
 • підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень провести дистанційно;
 • завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів;
 • завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

Як оцінити учнів в межах дистанційного навчання

Для учнів 1-2-х та 3-х пілотних класів початкової школи застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. 

Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи – поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Оцінювати можна в синхронному або асинхронному режимі.

Синхронний режим – це більш об’єктивне оцінювання, але воно вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів. 

Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).

У синхронному режимі учні можуть:

 • виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 • брати участь в онлайнсемінарах та онлайнфорумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;

Асинхронний режим більш гнучкий, учні можуть виконувати завдання у зручний час, але він менш об’єктивний. 

Тому МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати індивідуально після здачі робіт всіма учнями.

Якщо треба, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном або через відеозв’язок.

В асинхронному режимі учні можуть:

 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);

виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або узошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);

писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;

знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку тощо.

Результати оцінювання МОН радить повідомляти учням так: 

 • фіксувати в електронному щоденнику, якщо такий є,

 • надсилати дитині індивідуально через смс, електронну пошту, месенджери тощо.

Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Про те, яким способом оцінюватимете вчитель клас, батьків та учнів слід повідомити заздалегідь, або оприлюднити це на сайті школи.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. 

Кількість робіт для такого оцінювання під час дистанційного навчання варто оптимізувати, щоб не перевантажувати дітей.

Тематичне, семестрове та річне оцінювання можна проводити віддалено, з використанням цифрових технологій.

Якщо з навчального предмета не передбачені тематичні підсумкові роботи, підсумкову оцінку можна поставити за результатами поточного оцінювання. 

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

МОН рекомендує запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. 

У міністерстві радять попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;

 • необхідні для цього ресурси;

 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);

 • дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів, чи вони ознайомилися з ним, чи можуть технічно виконати та надіслати завдання у визначений термін.

Якщо хтось з учнів не може це зробити, слід передбачити для них інший спосіб.

Учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнили від державної підсумкової атестації (ДПА), тому у документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання через спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року.

Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах.

Результати виконаних робіт фотографують та надсилають вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою.

Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).

Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше.

Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Самые популярные новости

[ad_1] На в’їзді до крихітного села Магдин, на узбіччі розбитої лісової дороги, стоїть дерев’яний хрест з іконою, прибраний рушниками. Дивно, але дерево та ікона...

Самые популярные новости

[ad_1] Березень 2020 запам’ятається надовго. Це один із найгірших місяців в історії світової економіки. За кілька тижнів обрушилося буквально все: від авіаперевезень і глобального...

Music

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.

Самые популярные новости

[ad_1] Карантин відправив більшу частину країни по домівках, змусивши багатьох українців економити, в тому числі на оплаті комунальних послуг. Показовий приклад – Київ. У...

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress. DMCA.com Protection Status